top of page

Svimmelhet

Dizzy.png

Svimmelhet er en følelse av ustøhet, der du ofte får en et intrykk av at hodet eller omgivelsene beveger seg. En slik illusjon kalles vertigo. Svimmelhet har mange forskjellige årsaker, og i flere tilfeller kan symptomene ha sammenheng med plager i muskel- og skjelettapparatet.

Svært mange opplever korte eller lengere episoder med svimmelhet i løpet av livet, og desverre øker hyppigheten av episoder etterhvert som vi blir eldre. Det kan skyldes uvante bevegelser, uvante synsinntrykk, tretthet, usikkerhet eller sterke følelser. I de aller fleste tilfellene er svimmelheten kortvarig og ofte med en klar årsak. Andre ganger kan svimmelheten oppstå spontant uten noen åpenbar årsak, eller som en unormal reaksjon i en normal situasjon. I slike situasjoner bør du oppsøke helsehjelp.

Svimmelhet kan være et tegn på underliggende sykdom. Nesten alle sykdommer i nervesystemet og mange sykdommer i muskel- og skjelettsystemet kan gi dårlig balanse - spesielt relatert til nakkeproblemer. Imidlertid er svimmelhet alene sjelden tegn på alvorlig sykdom da dette også bringer med seg flere andre symptomer i tillegg. Svimmelhet kan også forekomme som reaksjon på for eksempel fysisk inaktivitet, stress, anspenthet, angst og depresjon. Denne formen for svimmelhet er gjerne langvarig og forverres av kraftige sanseinntrykk.

Noen typer svimmelhet er:

 

Vertigo: Vertigo er det medisinske uttrykket for en type svimmelhet

der du har en tydelig, men falsk følelse av at du selv eller omgivelsene

beveger seg. To vanlige typer vertigo er karusellsvimmelhet (en følelse

av at omgivelsene roterer) og båtdekksvimmelhet (en følelse av at

underlaget gynger som på en båt).

 

Nær-besvimelse: En vanlig form for svimmelhet er den du kan få når

du holder på å besvime. Denne typen svimmelhet skyldes at det

kommer for lite blod til hjernen. Dette kan være helt normalt dersom

du sitter en stund på huk og reiser deg raskt opp.

 

Fobisk postural vertigo: Tilstanden kan beskrives som en følelse

av svimmelhet og ubalanse som er til stede til tross for at alle objektive balanseundersøkelser er normale. I tillegg opplever du korte episoder av mer intens svimmelhet, som vanligvis utløses av ytre omstendigheter. Mange kan opplever engstelse, svettebyger og hjertebank samtidig med svimmelhetsepisodene.

 

I noen tilfeller kan plager i muskel og skjelett utløse svimmelhet. Dette skjer oftest når nakken ikke fungerer som den skal. Denne formen for svimmelhet betegnes ofte som cervikogen svimmelhet. Det er antatt at cervikogen svimmelhet skyldes endringer i den nevrologiske kommunikasjonen mellom følelegemer i sener og muskler i nakken, og kroppens balanseorgan i det indre øret. Cervikogen svimmelhet kan oppstå etter nakkeskade, som for eksempel etter nakkesleng, eller ved andre tilstander der bevegelse av nakken er begrenset og smertefullt.

Dersom du plages av svimmelhet kan du oppsøke kiropraktor for hjelp. Hos kiropraktoren vil det bli foretatt en grundig undersøkelse av svimmelheten din med tanke på om smertene kan komme av plager i muskel- og skjelettapparatet. Mistenker kiropraktoren underliggende sykdom, vil du raskt bli henvist videre til din fastlege, eller til sykehus.

Dersom svimmelheten skyldes spenninger i nakken kan du få behandling for dette hos en kiropraktor. Kiropraktisk behandling tar utgangspunkt i å gjenopprette normal funksjon i ledd og muskler, og lindre smerte. Mange opplever god effekt av manipulasjon eller mobilisering. Dette er teknikker som spesifikt og nøyaktig fokuserer på å bedre funksjonen i et ledd, ofte med en karakteristisk lyd (knekk). Manipulasjonsbehandling har påvisbar effekt på cervikogen svimmelhet og innebærer en svært lav risiko for bivirkninger. Kiropraktoren kan også velge å bruke justeringsverktøy, og andre behandlinger som laser og medisinsk akupunktur.

Kiropraktoren vil ut i fra en totalvurdering av din helsetilstand skreddersy en behandlingsplan. Ofte suppleres den manuelle behandlingen med et strukturert rehabiliteringsprogram for svimmelhet. I tillegg kan kiropraktoren hjelpe deg med kostholdsendring, stressmestring og ulike avspenningsteknikker, dersom dette skulle være nødvendig.  

Hvis du går på medisiner for svimmelhet, kan kiropraktoren samarbeide med fastlegen din for å gi deg en optimal behandlingsplan. 

Du kan lese mer om svimmelhet på nettstedet Helsenorge.no

Ref: Norsk Kiropraktorforening

For videre lesing rundt svimmelhet og kiropraktikk kan du følge linkene under:

Chu, Eric Chun Pu et al. “Cervicogenic dizziness.” Oxford medical case reports vol. 2019,11 476-478. 9 Dec. 2019, doi:10.1093/omcr/omz115

Emary, Peter C. “Chiropractic management of a 40-year-old female patient with Ménière disease.” Journal of chiropractic medicine vol. 9,1 (2010): 22-7. doi:10.1016/j.jcm.2009.12.007

bottom of page