top of page

Hodepiner

Canva - Stressed man with headache.jpg

Hodepine er noe nesten alle opplever i løpet av livet. Episodene kan variere i intensitet og hyppighet, men som regel dreier dette seg om enkelttilfeller eller forbigående plager. Om hodepinen er langvarig eller er tilbakevendende kan du oppsøke kiropraktor for hjelp.

Det finnes flere årsaker til at man kan få hodepine. Primærhodepine oppstår uten påviselig underliggende sykdom, mens sekundærhodepine har en påviselig underliggende sykdom. Hodepine kan forekomme både hos voksne og hos barn. Den mest vanlige formen for hodepine er primærhodepine. Svært sjelden skyldes hodepinen en alvorlig underliggende sykdom.

Vanlige former for hodepine kan være:

Spenningshodepine (også kalt stresshodepine eller tensjons-

hodepine): Denne formen for hodepine er ofte mild, men kan vare

over lengere perioder. Hodepinen føles som regel på begge sider

av hodet, og blir ofte beskrevet som et stramt bånd rundt

skallen. Spenningshodepine har ofte uklare årsaker, men kan

skyldes psykisk stress eller muskel- og skjelettplager.

Cervicogen hodepine (Nakkehodepine): En hodepine som har en 

klar relasjon mellom punkter i nakken. Dette er ufarlig, men kan

være irriterende og forstyrrende. Smerten kan komme fra flere 

forskjellige strukturer i nakken men som oftest fra redusert 

funksjon i øvre del av nakken, brystryggen og triggerpunkter i 

skuldermuskulatur. 

 

Migrene: Dette er en pulserende, ofte svært smertefull hodepine som kan vare opptil 72 timer. Smertene som følger av hodepinen er ofte ledsaget av kvalme og brekninger, lysskyhet og følsomhet for lyd. Hodepinen ved migrene er som regel ensidig. Migrener kan også ha skjeldnere symptomer som smaksforstyrrelser, endret luktesans under og rett etter en episode og nummenhet. 

 

Legemiddelutløst hodepine: Tilstanden utvikler seg hos pasienter med migrene eller tensjonshodepine der symptom-dempende medikamenter inntas annenhver dag eller hyppigere i flere måneder. Dersom den opprinnelige hodepinen var såkalt spenningshodepine, vil oftest legemiddelutløst hodepine ligne noe på spenningshodepinen, med smerter som et stramt bånd over panne, tinninger, og ofte også bakhodet. Hos pasienter som behandles for migrene, vil smerten ofte være ensidig og pulserende, og ligne vanlig migrene. Medisinutløst hodepine ledsages ofte av andre plager som slapphet, kvalme, rastløshet, irritabilitet, konsentrasjonsvansker, nedsatt hukommelse, depresjon og søvnforstyrrelser.

 

Andre, mer sjeldne former for hodepine kan være klasehodepine, betennelse av tinningspulsåren, høyt blodtrykk, eller mer alvorlige tilstander som hjerneslag og hjernesvulst. I disse tilfellene vil do som oftest bli henvist tilbake til fastlege eller legespesialist for en mer passende utredning.

Dersom du plages av hodepine kan du oppsøke kiropraktor for hjelp. Hos kiropraktoren vil det bli foretatt en utredning av hodepinen din med tanke på om smertene kan komme av plager i muskel- og skjelettapparatet. Mistenker kiropraktoren underliggende sykdom, vil du raskt bli henvist videre til din fastlege, eller til sykehus.

Dersom hodepinen skyldes muskel- og skjelettplager kan du få behandling for dette hos en kiropraktor. Kiropraktisk behandling tar utgangspunkt i å gjenopprette normal funksjon i ledd og muskler, og lindre smerte. Mange opplever god effekt av behandling gitt av en kiropraktor. Dette er teknikker som spesifikt og nøyaktig fokuserer på å bedre funksjonen i et ledd. Enkelte teknikker kommer ofte med en karakteristisk lyd (knekk). Manipulasjonsbehandling har påvisbar effekt, tilsvarende medikamenter, for noen typer hodepine og innebærer en svært lav risiko for bivirkninger. Kiropraktoren kan også velge å bruke justeringsverktøy, og andre behandlinger som laser og medisinsk akupunktur.

Kiropraktoren vil ut i fra en totalvurdering av din helsetilstand skreddersy en behandlingsplan. Ofte suppleres den manuelle behandlingen med råd og veiledning om aktivitet og trening. I tillegg kan kiropraktoren hjelpe deg med kostholdsendring, stressmestring og ulike avspenningsteknikker, dersom dette skulle være nødvendig. 

Ref: Norsk Kiropraktorforening

 

For videre lesing rundt hodepiner og kiropraktikk kan du følge lenkene under:

Vindigni, Dein et al. “Chiropractic treatment of older adults with neck pain with or without headache or dizziness: analysis of 288 Australian chiropractors' self-reported views.” Chiropractic & manual therapies vol. 27 65. 18 Dec. 2019, doi:10.1186/s12998-019-0288-1

Bryans, Roland et al. “Evidence-based guidelines for the chiropractic treatment of adults with headache.” Journal of manipulative and physiological therapeutics vol. 34,5 (2011): 274-89. doi:10.1016/j.jmpt.2011.04.008

Chaibi, Aleksander et al. “Chiropractic spinal manipulative therapy for cervicogenic headache: a single-blinded, placebo, randomized controlled trial.” BMC research notes vol. 10,1 310. 24 Jul. 2017, doi:10.1186/s13104-017-2651-4

bottom of page