top of page

Bekkensmerter

Bekkensmerter er definert som smerter mellom den øverste linjen på hoftebenet og glutealfolden (der låret møter rumpeballen). Smertene kan i mange tilfeller også kjennes på baksiden av låret og fremover ved lysken og skambenet. Bekkensmerter kan forekomme hos begge kjønn, men regnes for å være nært forbundet med graviditet. Om lag 20% av gravide opplever smerter i bekkenet og 7% etter fødsel. Når plagene vedvarer utover barseltiden, kalles det kronisk bekkenleddsyndrom. 

Det finnes mange årsaker til bekkensmerter. De  aller fleste

bekkensmerter anslås å ha flere sammenhengene årsaker, hvor

både biologiske, psykologiske og sosiale faktorer spiller inn. I noen

få tilfeller, slik som for eksempel ved traume eller revmatisk

sykdom, har smertene spesifikke årsaker.

Hos gravide regnes både hormonelle og mekaniske faktorer som

mulige årsaksforklaringer. Svangerskapshormonet relaksin

synes å være hovedansvarlig for den fysiologiske bløtgjøringen

av ligamentene rundt bekkenleddene, men studier har ikke vist

noen entydig sammenheng mellom relaksinnivå og plager.

Det hevdes at motorisk kontroll av bekkenet kan ha en

påvirkning på bekkenleddsplager. Dette støttes blant annet ved

at kvinner med bekkensmerter synes å ha nedsatt evne til å

stabilisere bekkenet og et avvikende aktiveringsmønster av rygg-

og bekkenmuskulatur, met er vanskelig å si om dette er en årsak

eller et resultat av bekkenleddsplagene.

Det finnes en rekke ulike behandlingstilbud for mennesker med bekkenleddsplager, og vi ser at de aller fleste har en god respons på behandlingen vi gjør. Mye forskning peker på at behandlingen har bedre effekt dersom den er tilpasset den spesifikke pasienten.

Kiropraktisk behandling tar utgangspunkt i å gjenopprette normal funksjon og lindre smertene. Mange opplever god effekt av manipulasjon eller mobilisering, på kort sikt. Svært ofte tilbys den manuelle behandlingen sammen med råd og veiledning om aktivitet og trening. Dette er i tråd med anbefalingene fra de europeiske retningslinjene for bekkenleddsplager om individualiserte øvelser. I tillegg kan kiropraktoren hjelpe deg med kostholdsendring, stressmestring og ulike avspenningsteknikker, dersom dette skulle være nødvendig. Kiropraktoren kan også velge å bruke justeringsverktøy, og andre behandlinger som laser og medisinsk akupunktur. I hvert tilfelle skreddersys en individuell behandlingsplan basert på en totalvurdering av pasientens helse. Behandlingen utføres alltid i samråd med deg som pasient.

Ref: Norsk Kiropraktorforening

For videre lesing rundt bekkensmerter og kiropraktikk kan du følge lenkene under:

Stuber, Kent J, and Dean L Smith. “Chiropractic treatment of pregnancy-related low back pain: a systematic review of the evidence.” Journal of manipulative and physiological therapeutics vol. 31,6 (2008): 447-54. doi:10.1016/j.jmpt.2008.06.009

Khorsan, Raheleh et al. “Manipulative therapy for pregnancy and related conditions: a systematic review.” Obstetrical & gynecological survey vol. 64,6 (2009): 416-27. doi:10.1097/OGX.0b013e31819f9ddf

George, James W et al. “A randomized controlled trial comparing a multimodal intervention and standard obstetrics care for low back and pelvic pain in pregnancy.” American journal of obstetrics and gynecology vol. 208,4 (2013): 295.e1-7. doi:10.1016/j.ajog.2012.10.869

Pelvic pain.png
bottom of page